พาร์ทเนอร์ของเรา

สร้างโอกาสที่ยั่งยืน

โครงการของเราตั้งอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก แต่ยังขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงสิงคโปร์อีกด้วย เราทำงานร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและองค์กรเพื่อสังคมที่มีความน่าเชื่อถือภายในชุมชนของพวกเขา สำหรับเรานั้น ความร่วมมือทุกครั้งคือโอกาสในการเติบโตสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง

พาร์ทเนอร์ของเราประกอบด้วย

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (ประเทศไทย) (Health and Share Foundation: HSF)

2563 ถึง 2568

มูลนิธิบ้านเด็กป่า (ประเทศไทย) (Children of the Forest)

2564 ถึง 2565

TBNAsia (ประเทศสิงคโปร์)

2564

กองทุนโลกเพื่อเด็ก (ประเทศไทย) (Global Fund for Children)

2565 ถึง 2568

GEN (ประเทศสิงคโปร์)

2565